Grondverzet

Kor de Boer pakt alles aan op het vlak van Grond- Weg- en Waterbouw. Onze mensen en machines wordt onder meer ingezet bij het realiseren van wegen, aquaducten, uitbreidingsplannen, riolering, sloten, vijvers, manegebakken, geluidswallen, mestzakken, sloopwerkzaamheden en bij het uitgraven bij nieuwbouw van bedrijfsgebouwen.

Voor ondernemers en particulieren

Voor nagenoeg alle voorkomende graafwerkzaamheden kan de opdrachtgever bij ons terecht. Of het gaat om het bouwrijp maken van grond, om werkzaamheden op landerijen of in privétuinen, om het leggen van Stelconplaten of andere grondwerkzaamheden: met onze eigen kranen en machines bieden we u graag een oplossing. Het werkgebied is voornamelijk Friesland, Groningen en Drenthe maar ook in andere delen van het land wordt het bedrijf dikwijls ingezet. Naast de werkzaamheden voor opdrachtgevers zoals aannemers, gemeentes, hoveniers, waterschappen en particulieren, nemen wij ook projecten aan.

Betrouwbare partner in projecten

Ons bedrijf heeft jarenlange ervaring in het bouwrijp maken van diverse terreinen voor uiteenlopende constructies: van wegvoorbereiding bij de aanleg of reconstructie van een rijksweg tot het bouwrijp maken van kavels ten behoeve van woningbouw of de aanleg van bedrijventerreinen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het aanbrengen van verhardingen en het aanbrengen van funderingsmateriaal. Daarmee is Kor de Boer uw totaalleverancier op het gebied van grondwerk en grondverzet.

Onze inzet is altijd een tijdige oplevering van uw project. Om dit te waarborgen is betrouwbaar materieel en een team van medewerkers met jarenlange ervaring onontbeerlijk.

Direct een offerte?

Interesse in een van onze diensten in het grondverzet? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we horen graag van u!

Certificeringen

Routebeschrijving